#SilverBullet18

En setembro, curso de DPO organizado polo CPETIG e a Amtega

Cepral

O CPETIG ofrece o servizo de Certificación da Experiencia Profesional para Recoñecementos Académicos e Laborais.

Plan colégate

Invita a colegas de profesión a ser do CPETIG,

e desfruta de vantaxes

Vantaxes de colexiarse

Formación

Ocio e viaxes

Entidades financeiras

Sanidade e seguros

Outros servizos

Consulta as últimas accións formativas organizadas polo CPETIG.

O último en twitter