Xornada sobre Factura Electrónica

No transcurso do evento, diversos expertos das organizacións colaboradoras explicarán as vantaxes e desvantaxes que conleva a adopción da factura electrónica e a forma de adoptala dun xeito o máis sinxelo posible. Aclararase así mesmo calqueira dúbida dos asistentes sobre os ámbitos fiscal, operativo e tecnolóxico. Asimesmo, difundiránse as últimas novedades en materia lexislativa procedentes dos ministerios de Economía e Facienda, e Industria, Turismo e Comercio. Esta información é especialmente útil, debido a que recente Lei de Contratos do Sector Público obliga as organizacións proveedoras da Administración Xeral do Estado a facturar de manera obligatoria ós seus organismos por vía electrónica a partir de 2008 e extenderase ás administracións locais e autonómicas en 2010, así como a outras entidades públicas. Relacion coa e-factura, cabe mencionar que por primeira vez recóllese nunha Lei a necesaria participación dos Colexios Profesionais de Enxeñaría en Informática nos plans de difusión e fomento na incorporación das TICs nas empresas. Así a Lei de Medidas de Impulso da Sociedade da Información recolle o papel que deben xogar os Colexios nos plans de difusión e impulso para a adopción e extensión do uso da factura electrónica. Para inscribirse nestas xornadas ou ampliar información sobre o evento, pode visitarse o portal do Proxecto eFactura, accesible por Internet na dirección: http://efactura.asimelec.es