Solicito ingresar no Corpo Oficial de Peritos (COP) do Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG) para o ano 2018 e me declaro responsable respecto á veracidade da información incorporada no presente formulario.    Formación específica en materia de peritaxes informáticas (só novas incorporacións):    Experiencias en peritaxes informáticas:


    Dispositivos móbilesEntornos webTaxaciónsOutras

    Autorizo* a publicación, divulgación e distribución dos datos deste formulario en guías e documentación relacionada con listaxes de peritos. *Autorización imprescindible para aparecer na guía de peritos xudiciais de Unión Profesional de Galicia e outras listaxes ás que o CPETIG poida ter acceso