Relación de admitidos nos Cursos de Xestión de Proxectos

Recordade que os seleccionados deben enviar o xustificante de ingreso da cota de inscrición. Para máis información sobre a formalización da inscrición consultar a seguinte ligazón.

Tamén debedes ter en conta que se o aspirante seleccionado, decide non asistir ao curso, deberá comunicar a súa renuncia, vía fax: 981 937 831 ou correo electrónico: cursoproxectos@cpetig.org, cunha antelación de 3 días hábiles anteriores ao inicio do curso. De non facelo así, e salvo motivo xustificado documentalmente, non será admitido en ningunha outra actividade durante un ano.