Relación de admitidos no Curso Práctico de Peritaxes 2010

 

Xa podes consultar o listado de admitidos para o Curso Práctico de Peritaxes e Informática Forense 2010 no Listado de seleccionados para o Curso Práctico de Peritaxes 2010.

Recordade que os seleccionados deben enviar o xustificante de ingreso da cota de inscrición. Para máis información sobre a formalización da inscrición consultar a seguinte ligazón.

Tamén debedes ter en conta que se o aspirante seleccionado, decide non asistir ao curso, deberá comunicar a súa renuncia, vía fax: 981 937 831 ou correo electrónico: cursoperitaxes@cpetig.org, cunha antelación de 3 días hábiles anteriores ao inicio do curso. De non facelo así, e salvo motivo xustificado documentalmente, non será admitido en ningunha outra actividade durante un ano.