Datos persoais

  Arquivos permitidos JPG JPEG PNG PDF Max 2MB

  Titulación  Se o desexa pode xerar un código de autorización para a consulta de títulos na Sede Electrónica - Ministerio de Educación e Formación Profesional Clic Aquí

  Se precisa axuda, pode consultar a Guía para a obtención do código de autorización para a consulta de títulos.Ver guía

  Se o seu título non aparece na sede electrónica do ministerio, pode adxuntar o Certificado da Universidade ou o Certificado de Convalidación do Ministerio asinados dixitalmente

  Arquivos permitidos JPG JPEG PNG PDF Max 2MB

  Datos bancarios  Opcións de pago

  Datos profesionais