Presentada Proposta Non de Lei para a Regulación das Enxeñarías en Informática

Así mesmo, os populares solicitan ao Executivo socialista que elabore as correspondentes fichas de grao e master onde se reflicta a natureza das competencias da Enxeñaría Informática. Tamén piden ao Goberno que inste o Consello de Universidades a que, na mesma sesión na que se aproben os requisitos para a verificación dos diferentes títulos de Enxeñeiro, apróbese unha solicitude formal, dirixida aos ministerios competentes, na que se inste á regulación das profesións recollidas na proposta de títulos de Grao e Master aprobada pola Subcomisión de Ensinos Técnicos, na súa sesión do 29 de xuño de 2005, e elevada no seu momento ao Ministerio de Educación, entre os que se atopaban o Grao en Enxeñaría Informática e o Master en Enxeñaría Informática con directrices xerais propias. O portavoz de Universidade do Grupo Popular, deputado ourensán e autor da iniciativa, Jesús Vázquez, recorda na Exposición de Motivos que tanto a Conferencia Española de Directores e Decanos de Enxeñaría Informática (CODDI), en representación de todos os centros universitarios españois que imparten os títulos de Enxeñaría Informática, así como os distintos Colexios Profesionais de Enxeñaría en Informática de toda España, veñen expresando o seu malestar ante a despreocupación e a falta de compromiso que vén mostrando o Goberno de Zapatero con respecto aos estudos de enxeñeiro informático en España. E todo iso engade Vázquez- vén propiciado pola exclusión das titulacións de Enxeñaría en Informática e Enxeñaría Técnica en Informática das propostas da orde ministerial e acordo de Consello de Ministros referidas a títulos que habilitan para o exercicio das diferentes profesións de enxeñeiros. Neste sentido, o deputado do PP denuncia o “incumprimento, por parte do actual equipo ministerial”, dos compromisos adquiridos por Miguel Ángel Quintanilla, antigo secretario de Estado de Universidades e Investigación do Ministerio de Educación e Ciencia coa CODDI durante o plenario da Conferencia celebrado en Xixón o 22 de maio de 2007. MARXINACIÓN O portavoz do PP considera tamén que o actual proxecto presentado polo Goberno “non incorpora as fichas de grao e master para os estudos de Enxeñaría Informática, o cal supón unha clara marxinación para os estudantes de Enxeñaría Informática, un colectivo que representa unha porcentaxe absolutamente maioritaria do total de estudantes de enxeñaría de toda España. ” Ademais continúa- as institucións implicadas entenden que as competencias que recolle para o ámbito das Telecomunicacións, como Internet, servizos, aplicacións, compoñentes, circuítos dixitais, microprocesadores, etcétera, caen en gran parte directamente no ámbito da Enxeñaría Informática. Por último Jesús Vázquez, afirma na iniciativa que, tendo en conta todas as consideracións anteriores, “enténdese aínda menos que a profesión de Enxeñeiro en Informática e Enxeñeiro Técnico en Informática atópese sen regular, dando lugar a un inaceptable agravio comparativo e a unha absurda e perigosa situación en que as atribucións ligadas ás competencias antes mencionadas só poden ser reclamadas en exclusividade por esas outras profesións reguladas coas que se comparte até certo nivel devanditas competencias”.