O CPETIG E A AMTEGA ORGANIZAN UN CURSO DE AUDITORÍA NO ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDADE

 

O prezo da matrícula é de 325€, establecendo unha inscrición especial de 95€ para colexiados e precolexiados de enxeñaría técnica e enxeñaría en informática (solicitar código de desconto no Colexio) e os non colexiados que soliciten colexiación no CPETIG. No prezo da matrícula inclúese o xantar dos sábados.

As persoas participantes no curso sairán cualificadas para realizar as auditorías establecidas no real decreto, que deben levarse a cabo ao menos cada dous anos, dirixidas a asegurar o cumprimento do ENS. O informe de auditoría deberá dictaminar sobre o grao de cumprimento, identificar deficiencias e suxerir as posibles medidas correctoras ou complementarias necesarias, así como as recomendacións que se consideren oportunas.

O ENS está deseñado para garantir o acceso, integridade, disponibilidade, autenticidade, confidencialidade, trazabilidade e conservación dos datos e informacións utilizadas en medios electrónicos xestionados polas administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Máis información do curso e inscricións aquí.