O CPETIG inicia contactos co Consello Galego da Competencia para que emita informe sobre normativas relacionadas co Colexio.

O CPETIG expresou o seu compromiso por manter un estrito respeto das normas relativas a competencia, dentro da súa vocación de ofrecer servizos a colexiados e á sociedade, e agradeceu a dipoñibilidade manifestada polo Consello Galego da Competencia.