O CPETIG convoca eleccións á Xunta de Goberno o 18 de febreiro

A Xunta de Goberno do CPETIG ven de aprobar o calendario electoral para a convocatoria de eleccións, que terán lugar o vindeiro 18 de febreiro. O prazo para a presentación de candidaturas comezará o 4 de xaneiro e estará aberto ata o día 20 do mesmo mes.

A proclamación de candidaturas será o 25 de xaneiro, despois do proceso de análise por parte da Xunta electoral.
Nas eleccións do 18 de febreiro as persoas colexiadas elixirán todos os cargos da Xunta de Goberno do CPETIG: presidencia, vicepresidencia, secretaría, vicesecretaría, tesouraría, vicetesouraría e vogais.

Documentación: