O CPETIG asina un convenio coa UOC para o recoñecemento académico da experiencia profesional certificada polo CEPRAL

O CEPRAL é un servizo de Certificación da Experiencia Profesional para Recoñecementos Académicos e Laborais que permite aos profesionais solicitar ao CPETIG un certificado da experiencia profesional nas áreas propias da enxeñaría técnica informática. Cun único documento os profesionais poden acreditar ante terceiros a súa experiencia profesional de maneira fidedigna, co respaldo dunha institución coma o CPETIG.

 

Mediante este convenio, os estudantes da UOC que conten cun certificado CEPRAL do CPETIG poderán convalidar esa experiencia por créditos para as titulacións de informática que cursen na universidade a distancia. A prestixiosa universidade catalá ofrece aos seus estudantes o Recoñecemento Académico da Experiencia Profesional (RAEP) en forma de créditos para a obtención dos seus títulos oficiais dende 2012.

Mediante este convenio, os estudantes da UOC que conten cun certificado CEPRAL do CPETIG poderán convalidar esa experiencia por créditos para as titulacións de informática que cursen na universidade a distancia. A prestixiosa universidade catalá ofrece aos seus estudantes o Recoñecemento Académico da Experiencia Profesional (RAEP) en forma de créditos para a obtención dos seus títulos oficiais dende 2012.

Nos vindeiros meses o CPETIG agarda chegar a acordos similares coas tres universidades galegas, de xeito que se facilite aos profesionais que contan con este certificado a convalidación da súa experiencia por créditos.

Ademais deste beneficio académico, os certificados CEPRAL facilitan aos técnicos da enxeñería informática a acreditación dos seus coñecementos e capacidades ante as empresas, de cara a afrontar un proceso de selección, ofrecéndolles un sistema de medición obxectivo.

Para obter a certificación os profesionais teñen que enviar toda a documentación relativa á experiencia que queren acreditar para que esta sexa ponderada por un comité de expertos. Poden realizar a solicitude a través da web do sistema CEPRAL do CPETIG http://cpetig.cepral.net/