Proxecto: SEMINARIO DE USOS E APLICACIÓNS DO CERTIFICADO DIXITAL E TARXETA CRIPTOGRÁFICA

Data da resolución de concesión: 20 de outubro de 2010

Data de publicación no DOG: Venres, 19 de novembro de 2010

Norma reguladora: Resolución do 15 de xuño de 2010 pola que se convocan as subvencións destinadas a entidades sen ánimo de lucro, para actuacións de difusión da Sociedade da Información na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e polo Plan Avanza, e se procede á súa convocatoria para 2010 (procedemento administrativo PR521A).

Órgano concedente: Secretaria xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia

Crédito orzamentario: Aplicación orzamentaria 40.70.571-A.781.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010

Contía: Contía total de 998.838,33€

Finalidade da subvención: Seminario de usos e aplicacións do certificado dixital e tarxeta criptográfica

Contía da subvención: Contía total de 3.219,80€

Co cofinanciamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional