O Colexio asina un convenio con On Caixa Galicia

Entre os produtos financieros de xestión, préstamo e aforro ofertados están as contas nómina, depósitos financieiros, hipóteca, préstamos personais a tipo fixo, variable, merca dun coche ou cambio de hipoteca. As condicións ofrecidas están entre as mellores do mercado bancario. Poderás acceder en breve á páxina web personalizada de servizos de On Caixa Galicia para os colexiados do cpetig a través deste mesmo portal.