O COITICLM gaña o contencioso administrativo contra a Consejería de Sanidad de CLM

logo.JPGO fallo declara NULO DE PLENO DEREITO o Decreto 9/2005 por prescindir esta Consellería do Colexio na súa elaboración. O COITICLM gañou o contencioso administrativo contra o SESCAM (Consellería de Sanidade de CLM) polo Decreto 9/2005 Este Decreto creaba as categorías de Técnicos Superiores de Sistemas e Tecnoloxías daa Información, ask Técnicos de Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información e Técnicos Especialistas en Sistemas e Tecnoloxías da Información, store no ámbito do Servizo de Saúde de Castilla-La Mancha. Na sentencia queda claro o papel dos Colexios Profesionais na necesidadede que os mesmos exerzan a defensa dos seus intereses e os da sociedade ante o Goberno e as Administracións Públicas. Máis información en CONCITI