Os Colexios Profesionais, Estudantes e Academia loitamos polo recoñecemento das competencias do sector informático

 

Así se sinala nun comunicado conxunto dos Consellos Xerais de Colexios Profesionais de Enxeñería en Informática e Enxeñería Técnica en Informática (CCII e CONCITI), a Conferencia de Directores e Decanos de Enxeñería Informática (CODDII) e os representantes dos estudantes (RITSI), que se reunirán este venres en Madrid para decidir as medidas para adoptar ante esta situación, “non descartándose mobilizacións e mesmo convocatoria de folga de profesionais do sector en España”.

Acceso ao comunicado na web do CONCITI