Os pasos para a obtención dun código de autorización para a consulta de títulos, necesario para que o Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia poida consultar a validez do seu título, son os seguintes:

  1. Dirixirse ao procedemento da sede electrónica do Ministerio: Consulta de títulos
  2. Acceder ao procedemento con un certificado dixital ou calquera outro medio aceptado.
  3. Premer sobre “Acceso solicitud”
  4. Navegar á pestana “Autorizaciones”
  5. Premer sobre “Añadir autorización”. Indique unha data de validez de alomenos un mes dende a data de solicitude, e seleccione a tituación.
  6. Copiar o valor da columna Ticket acceso no formulario de alta do CPETIG.