IURISTICGAL

http://iuristicgal.cpetig.org

PRESENTACIÓN

Dende que Deep Blue gañou ao campión de xadrez Gary Kasparov en 1997, era cuestión de tempo que o hardware e o software evolucionasen para ir rivalizando co ser humano noutras moitas áreas. Fíxoo Google coa primeira app de recoñecemento de voz en 2008, IBM tamén gañando con Watson ao Jeopardy en 2011 e, finalmente, o bot Eugene Goostman logrando superar o famoso ¿Test de Turing? en 2014. Hoxe fálase xa sen ambajes de condución autónoma e de fábricas plenamente automatizadas, por non falar da inminente destrución de empregos nas devanditas áreas e noutras, copadas paulatinamente polos chamados robots inteligentes.

O certo que esta, xunto ao resto de tecnoloxías que nos rodean, viñeron para quedar e revolucionar a sociedade en que vivimos. O Dereito e os profesionais que deben interpretalo e aplicalo non só non poden ignorala, senón que deben coñecela en profundidade para dar unha resposta acorde aos tempos que nos tocou vivir.

Esta xornada pretende profundar nesta nova realidade tecnolóxica e analizar as súas implicacións prácticas e xurídicas para a actividade diaria dos nosos órganos xudiciais, forzas e corpos de seguridade, peritos e demais profesionais e xuristas.