Os profesionais das TI sufren o burnout

A necesidade de facer fronte ós cambios acelerados da tecnoloxía, sovaldi ás demandas crecentes e a prexión para conseguir recursos xunto co escaso recoñecemento profesional que se lles otorga, troche fai que os profesionais das Tecnoloxías da Información sufran cada vez os efectos de «estar queimados» ou «burnout» desencadeando dores de cabeza, no rx irritabilidade, problemas para dormir, estrés, ataques ó corazón, a perda do posto de traballo polo desánimo e incluso unha morte temperá. Máis información no artículo da Escola de Negocios IESE