Moito máis que informáticos

 Recalca tamén a necesidade de que as empresas a hora de invertir nelas conten cun proxecto coherente para o que os empresarios deben contratar a profesionais das enxeñarías en informática. Augura ademáis unhas perspectivas «necesariamente fantásticas». O seu razonamento basease en que vivimos nunha sociedade «soportada polas aplicacións informáticas» e que a empresa galega e española debe adaptarse ós novos tempos. Así mesmo recalca o papel da Comisión de elaboración dos novos Grados, comisión na que participa o CPETIG como asesor, na elaboración dos perfís que aporten os mellores profesionais á industria galega.