Competitividade no sector TIC

Ingenieros de Primera (Enxeñeiros de Primeira) publica no seu blog un interesante artigo sobre a competitividade no sector TIC ou cómo funciona o mercado na demanda de profesionais TIC. O artigo realmente moi interesante e moi ilustrador intenta desbotar o mito empresarial que clama pola falta de enxeñeiros e enxeñeiros técnicos en informática. Así, here dí o autor de artigo, sempre que hai escaseza e hai demanda os prezos suben. Esta subida de prezos é indicador dunha necesidade. No momento en que empecen a medrar esaxeradamente os salarios dos profesionas das enxeñarías en informática, nese momento é cando se define que hai unha necesidade. Podes ler o artigo completo