Día Mundial do Software Libre

do CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basasdas en Fuentes Abiertas), que o día 24 de setembro presentará o Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas así como o informe titulado “Software de Fontes abertas para o desenvolvemento da Administración Pública Española. Unha visión global”.No ámbito galego a promoción e o estudio do uso do Software Libre están a ser desenvoltos entre outros axentes por Mancomún (Centro de Referencia e Servizos de Software Libre en Galicia) e as distintas Oficiñas de Software Libre das universidades galegas (entre outras). Así a Universidade de Santiago de Compostela inaugurou o 19 de setembro a súa Oficiña de Software Libre , unha das tres oficiñas que existirán nas universidades galegas e reforzadas polo convenio asinado entre Mancomún e as Universidades.