Convocatoria de eleccións no CPETIG

A votación será de forma persoal con presenza física ou ben mediante voto por correo. Non está permitida a votación en representación doutro colexiado.

CALENDARIO ELECTORAL

­23/11/2009: Publicación do Censo electoral.

­Dende o 26/11/2009 ao 14/12/2009: Prazo para a presentación de Candidaturas.

­Dende o 15/12/2009 ao 19/12/2009: Prazo para o análise das candidaturas por parte da Xunta Electoral

­21/12/2009: Proclamación das candidaturas aceptadas.

­Dende o 22/12/2009 ao 31/12/2009: Prazo para a interposición de recursos ante a Xunta Electoral sobre a aceptación ou rexeitamento de candidaturas.

­11/01/2010: Envío do censo electoral ás candidaturas aceptadas

­23/01/2010: Celebración das Eleccións

Para máis información poden dirixirse a: info@cpetig.org