Convenio entre a Consellería de Xustiza e o CPETIG

 

A razón que levou a asinar este convenio é a conveniencia de dotar á Administración de Xustiza de mecanismos de asesoramento pericial, realizado por técnicos nestas materias.

O CPETIG porá a disposición da Xustiza o seu Corpo Oficial de Peritos, formado por aqueles colexiados que se inscriben voluntariamente e que cumpren os requisitos de cualificación técnica, formación e experiencia práctica que o Colexio determina. A partir deste listado, atenderá os requerimientos da Dirección Xeral de Xustiza.

Será tamén o CPETIG o encargado de garantir a correcta prestación do servizo, a formación e o control deontolóxico dos peritos, a liquidación das peritaxes e o reparto das cantidades a percibir da Administración.