Convenio de colaboración con Caixa Galicia

Convenio CPETIG-Caixa GaliciaO CPETIG e maila entidade financiera On Caixa Galicia estableceron un convenio de colaboración polo que esta entidade ofrece servizos financieiros en condicións preferentes e moi vantaxosas ós Colexiados.

Entre os produtos financieros de xestión, treatment préstamo e aforro ofertados están as contas nómina, sovaldi depósitos financieiros, hipóteca, préstamos personais a tipo fixo, variable, merca dun coche ou cambio de hipoteca. Esta oferta exclusiva para os colexiados, pódese solicitar na Web do convenio.