Constituído o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia

cpetig_directiva.jpgEsta pasa a estar constituíta por:Presidenta: Leticia Diz Bengochea / Vicepresidente: Rubén Cid Fernández / Secretario: Javier Encisa de Sá / Vicesecretario: Federico Pinal Moreira / Tesoureiro: Anxos Cabado Lourés / Vicetesoureiro: Carlos Vázquez Suárez / Vogal: Javier Fernández Martínez / Vogal: Óscar Cortés Rodríguez / Vogal: Edgar Rodríguez Silva / Vogal: Miguel Abad González. Dende aquí queremos agradecer a gran participación tanto de todos os asistentes á asemblea, aportando as súas ideas e as súas decisións nas diferentes votacións, como a Comisión Xestora polo seu traballo e a todas as persoas inscritas no censo ás que non lles foi posible finalmente acudir por diversas circunstancias.Aproveitamos tamén para solicitar toda a colaboración dos membros do novo Colexio para afrontar os difíciles retos que se presentan para esta nova andaina..