CONCITI e CCII reúnense co Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

Este encontro permitiu ademais coñecer o avance na aprobación dos Estatutos Xerais de ambos os dous Consellos, e que permitirá, se se cumpren os prazos previstos, que estean aprobados antes do verán de 2013, así como a incorporación dos Consellos ao Consello Asesor das Telecomunicacións e da Sociedade da Información, comprometida para o primeiro semestre do ano.

Acceso ao comunicado

Fonte da información: CONCITI