Comunicado do CPETIG en relación á Plataforma pola Defensa das Enxeñarías en Informática

E así quere declarar, por tanto, a súa sinerxia con esta iniciativa e con calqueira outra que neste senso se desenvolvan en aliñamento coas accións e iniciativas que este Colexio desenvolveou e está a desenvolver no mesmo eido, e sempre baixo o máximo respeto e acatamento dos principios democráticos, de cumprimento e observamento da legalidade e dos principios cívicos e de convivencia.

En Santiago de Compostela, a 16 de marzal de 2009. A Xunta de Goberno do CPETIG