Asemblea xeral ordinaria 2013

 

Orde do día

  1. Lectura e aprobación se procede, da acta a asemblea xeral ordinaria celebrada o 30 de xuño de 2012 en Santiago de Compostela
  2. Informe do presidente:
    1. Situación do CPETIG no actual escenario das enxeñarías en informática.
    2. Convenios asinados polo CPETIG con diversas entidades (Xunta, Código Cero…)
  3. Presentación, debate e aprobación se procede, da conta xeral de gastos e ingresos do exercicio precedente.
  4. Presentación, debate e aprobación se procede, da proposta de orzamento elaborado pola Xunta de Goberno para o presente exercicio.
  5. Rolda de internecións.