Asemblea xeral extraordinaria 2014

 

Orde do día

  1. Lectura e aprobación se procede, da Acta da Asemblea Xeneral Ordinaria celebrada o 28 de xuño de 2014 en Santiago de Compostela.
  2. Debate e aprobación se procede da modificación estatutaria presentada pola Xunta de Goberno.
  3. Debate e aprobación se procede da modificación do regulamento do Corpo Oficial de Peritos presentada pola Xunta de Goberno.
  4. Rolda de intervencións.